Home

Bestuursleden

Heeft u vragen of opmerkingen aan onze afdeling?
Stel ze aan onze bestuursleden:

VOORZITTER:
Opens window for sending emailJan Galema,
Tel. 06-15453687;

SECRETARIS:
vacature

PENNINGMEESTER: 
Opens window for sending emailGerrit Steendam,
Tel. 06-27002857
Bankrekening: NL15 ABNA 0470 8429 46 t.n.v. KMTP afd. Drachten

BLOEMSCHIKKEN:
Opens window for sending emailMinke Hoekstra,
Tel. 0512-342771; 

EXCURSIES, PR EN VOORLICHTING, LEDENADMINISTRATIE: 
Opens window for sending emailCindy Houben,
Tel. 06-45957749;  

BESTUURSLID
Opens window for sending emailHarm Moek,
Tel. 0512-302627; 

Bestuur ondersteunende activiteiten:

WEBSITE:
Jan Galema, E-mail:Opens window for sending email jangalema(at)gmail.com

DE FLEURBRINGER:
Opens window for sending emailinfo(at)drachten.groei.nl 

Redactie Margot Witlox 
Opmaak Michèle Hillebrands

 

Onze lezingen-avonden worden in dit seizoen '18-'19 gehouden in:

Wijkcentrum "De Utwyk", Oud Ambacht 116, Drachten
en
Wijkcentrum "De Kouwe", De Vogelweide 5, Drachten

Lees dus goed de uitnodiging

meer
19
Sep
herinrichting tuin achter
14
Sep
Hill Station Cameron - Blik op de Tuin no. 867
Menu