Activiteiten & Actueel

De Fleurbringer jan - mrt 2016

Voorwoord

 

Beste lezers,

Natuurlijk eerst voor u allen namens het bestuur een gelukkig, gezond en vooral ook een groeiend en bloeiend Nieuwjaar. Bent u ook zo benieuwd wat het nieuwe jaar u zal brengen wat betreft de tuin, het bloemschikken, het maken van groendecoraties, het zaaien en stekken en alles wat hiermee samen hangt? Het lijkt op het moment van schrijven wel voorjaar in plaats van winter. Veel bollen komen al te voorschijn, de helleboris staat al volop in bloei, maar ook diverse roosjes doen nog dapper hun best om mooi te bloeien en dat lukt nog ook. Het weerbericht in de Leeuwarder Courant voorspelt een weersomslag. In de eerste week van het nieuwe jaar gaat het wellicht sneeuwen en vriezen. We zullen het zien. Hierop kunnen we gelukkig geen invloed uit oefenen. En….achteraf kunnen we meestal concluderen dat alles toch weer op zijn pootjes terecht gekomen is. In deze Fleurbringer kunt u lezen welke activiteiten u in de eerste maanden van het nieuwe jaar kunt verwachten. Noteer ze in uw agenda om ze niet te missen.

Graag extra aandacht voor de voorjaarsdemonstratie bloemschikken. Niet in De Tike, zoals u gewend bent, maar in Multifunctioneel Centrum De Wier in Ureterp. De belangstelling was de laatste keer zo groot, dat we niet iedereen een plaats hebben kunnen bieden. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een grotere locatie. Zo kwamen we bij De Wier uit. Van 125 plaatsen naar 216, dat zou toch voldoende uitbreiding moeten zijn!

Het afgelopen jaar hebben we veel activiteiten georganiseerd. De belangstelling was soms beperkt, soms prima, erg wisselend dus. De kerstworkshop bijvoorbeeld ging niet door omdat er maar 2 belangstellenden waren. Wilt u ons laten weten wat u interessant vindt, zodat we de activiteiten hierop aan kunnen laten sluiten? We horen het heel graag van u. Ook zijn we naarstig op zoek naar mensen die ons willen helpen bij o.a. het beheren van de website, de redactie van De Fleurbringer en uitbreiding van het bestuur. Zie de oproep elders.

Als we met elkaar ons beste beentje voor zetten, wordt het zeker weer een b(l)oeiend jaar.

Margot Witlox-Nigten

meer

15
Jan
Vergeten smaakmakers en paradijskorrels (Blik op de Tuin - 884)
10
Jan
VAN VERVAL TOT HOTEL