Activiteiten & Actueel

Met veel genoegen bieden wij u in "de Lytse Fleurbringer" weer een overzicht van activiteiten van onze Groei en Bloei afdeling Drachten e.o., die op de korte termijn plaatsvinden.

U bent van harte welkom.

Het bestuur


plantenruilbeurs

Wanneer: Zaterdag 5 november 2016 van 10 uur tot 11 uur
waar: De Tropische Kas, Kerkepad-Oost 16A, Beetsterzwaag

Ook als u zelf geen inbreng hebt, bent u toch van harte welkom, maar kom op tijd, want de ervaring heeft geleerd dat er na een half uurtje weinig meer te ruilen valt.

Een kopje koffie/thee en nog even met elkaar napraten en ervaringen uitwisselen na afloop. 


Lezing Het Drents-Friese Wold

Wanneer: Donderdag 17 november 19.45 uur
Wat: lezing over Het Drents-Friese Wold door Kees Boele
Waar: De Schakel, Klokhuislaan 12, Drachten.

U wordt meegenomen op een zwerftocht door het bijzondere gebied, het DrentsFriese Wold. De grens van Stellingwerf en het Olde Landschap Drenthe. Eens een gebied van paupers, keuterboertjes en dromen van welvaart. Nu, na de Veluwe, het grootste bosgebied van Nederland en open veldlaboratorium van nieuwe inzichten in natuurbeheer. Begonnen in ruwe lijnen, uitgesneden en geboetseerd door twee ijstijden. Daarna aarzelend vorm gegeven door de mens. Vanaf het Drents plateau geleidelijk uitwaaierend over de veengebieden van Smilde en Stellingwerf. Zich vestigend langs de oever van de Vledder Aa en meer westelijk gelegen veenriviertjes. Markant hoogtepunt werd de tijd van kolonel van den Bosch met de Maatschappij van Weldadigheid die veel van de laatste natuur ten noorden van Vledder liet ontginnen door paupers uit de Hollandse steden. Vanaf 2000 mag het zich nationaal park noemen. Een gebied waar weer ruimte is voor bijna verdwenen natuur. Oorspronkelijke (grond)waterstromen worden hersteld. Verdroogde heidevelden werden aan het infuus gelegd. Bosperceeltjes werden verbonden en veranderen van papierproducenten tot natuurlijke ecosystemen waar de zwarte specht zich weer thuis voelt. Pas na decennia zal te zien zijn hoe het Drents-Friese Wold er uiteindelijk uit zal gaan zien.


Workshop winter hanging basket

Wanneer: Zaterdag 19 november 14.00 uur
Waar: bij De Wrottersploech, De Zandige wijk, Noorderend 20a, 9207 AL Drachten.
Kosten: € 22,50 voor leden, € 27,50 voor niet-leden inclusief mand, potgrond en plantjes.

Opgave tot uiterlijk 10 november a.s. bij Margot Witlox-Nigten wijoma1@gmail.com of ! 0644796075
Uw aanmelding is definitief zodra uw betaling is ontvangen op rekeningnummer NL15 ABNA| 0470 8429 46 t.n.v. KMTP afd. Drachten onder vermelding van uw naam, lidmaatschapsnummer indien van toepassing en winterhangingbasket 


Kerstbloemschikdemonstratie

Wanneer: Zaterdag 26 november, aanvang 14.00 uur  
Waar: Multifunctioneel Centrum De Wier, De Telle 21, Ureterp.
Entree € 3,50 voor leden Groei & Bloei en € 5,-- voor niet leden.

Zaal open vanaf 13.00 uur. Er worden loten verkocht met de gemaakte werkstukken van Martin als prijzen.
Info ! 0512-342771 of email info@drachten.groei.nl


Cursus Bloemschikken

Cursus bloemschikken voor beginners, gevorderden en vergevorderden van januari tot april 2017. Data zijn beschikbaar vanaf 1 december 2016. Voor info en aanmelding ! 0512-342771 of email info@drachten.groei.nl 


De Fleurbringer en de nieuwsbrief digitaal ontvangen.

Wilt u De Fleurbringer en de nieuwsbrief digitaal ontvangen en hebt u zich nog niet aangemeld?

Doe dit dan via info(at)drachten.groei.nl en u blijft helemaal op de hoogte.


meer


15
Jan
Vergeten smaakmakers en paradijskorrels (Blik op de Tuin - 884)
10
Jan
VAN VERVAL TOT HOTEL