Activiteiten & Actueel

De Fleurbringer zomer 2017

Voorwoord

Een nieuwe Fleurbringer. Het voorjaar is onmiskenbaar begonnen. Aan de temperaturen tot nu toe valt dat overigens niet op te maken. Eén weekend met bijna 20 graden en vorst aan de grond. April doet wat hij wil.
Laten we maar zeggen dat we de hogere temperaturen nog tegoed hebben. Én een bijkomend voordeel is dat we langer van de voorjaarsbollen kunnen genieten.  

Op de laatste ledenavonden van dit seizoen hadden we interessante sprekers en mooie opkomsten. De bestellingen na de lezing van Piet (Panthus) Zonneveld zijn met enige inspanning bij iedereen bezorgd en de planten hebben hopelijk inmiddels een plekje in uw tuin gevonden. We gaan proberen meer inspirerende lezingen en activiteiten voor u als lid, maar ook voor potentiële nieuwe leden te verzorgen. We denken  voor volgend seizoen weer interessante sprekers vastgelegd te hebben.

Uw vereniging heeft inmiddels ook een bestuur met een iets andere samenstelling. Na twee termijnen heeft Margot Witlox de voorzittershamer doorgegeven aan Jan Galema. Twee andere bestuursleden zijn eveneens gestopt met het bestuurswerk. Gelukkig kan ik zeggen dat we in staat zijn geweest die openvallende plaatsen weer in te vullen met twee andere kandidaten: Cindy Houben uit Jubbega en Gerrit Steendam uit Buitenpost. Prima geregeld zou je zeggen. We zijn daar natuurlijk heel blij mee maar toch is het bestuur van de vereniging nog niet uit de gevarenzone. Begin volgend jaar gaan er nog enkele bestuursleden stoppen. We hebben tegen die tijd een secretaris en een penningmeester nodig. We doen een dringend beroep op meedenken van uw kant. Weinigen melden zich spontaan voor een bestuursfunctie aan maar u kent misschien wel iemand in uw kennissenkring die best in ons bestuur zou passen. Heb het er eens een paar keer met hem of haar over of meldt een mogelijk geschikt persoon aan het bestuur. Om een en ander te kunnen blijven doen kunnen we niet zonder uw inbreng. We doen het niet voor onszelf. We willen graag weten wat er leeft en wat er eventueel van ons verwacht wordt. Dus: vragen en ideeën die kunnen bijdragen om ons te inspireren leuke dingen te organiseren, laat het ons weten. Wij streven naar een levendige vereniging met leden die actief betrokken zijn bij één (of meer) activiteiten. Enkele van die activiteiten staan weer vermeld in deze Fleurbringer. Ik hoop dat ze u weer voldoende aanspreken om er aan deel te nemen. Ik wens u namens het hele bestuur van uw vereniging een hele mooie zomer toe met volop tuinplezier.

Jan Galema

 

Voor de volledige Fleurbringer zomer 2017 gebruikt u de link in de rechter kolom.

 

 

meer

15
Jan
Vergeten smaakmakers en paradijskorrels (Blik op de Tuin - 884)
10
Jan
VAN VERVAL TOT HOTEL