Activiteiten & Actueel

De Fleurbringer sept-dec 2017

Voorwoord

Het tuinseizoen loopt naar zijn eind. Door het uitgesproken herfstweer in september, inclusief een extreem vroege eerste herfststorm met veel regen wordt de positieve aanblik van de border in rap tempo minder. In mijn tuin vliegen de afgewaaide grote bladeren van de dakplataan de hele tuin door en de eenden zwemmen in het gazon. April doet wat hij wil, maar september heel duidelijk ook.
Dit jaar hebben we in samenwerking met drie andere Friese afdelingen voor de eerste keer ‘Fryslân iepenet syn túnen’ georganiseerd. Veel enthousiaste geluiden daarover. Zes weekenden van mei tot september hebben rond de 40 tuineigenaren hun tuinen opengesteld ter bezichtiging, waarvoor dank. Veel leden alsook niet-leden hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt en hebben kunnen genieten van de prachtigste borders, vijvers etc. Een ideale gelegenheid om vragen te stellen en ideeën op te doen. Het moge duidelijk zijn dat dit geen eenmalig gebeuren is geweest. Volgend jaar zal in min of meer dezelfde vorm weer iets dergelijks georganiseerd worden. Nieuwe tuinen zijn ook zeer welkom. Voor tuinopgave gaan we u dit najaar actief benaderen.
De tuinen lopen af maar als vereniging staan we aan het begin van een nieuw binnenseizoen: lezingen, workshops, bloemschikcursussen en –demonstraties. Voor de lezingen heeft het bestuur geprobeerd een gevarieerd aanbod samen te stellen. Lees erover op onze website www.drachten.groei.nl. Via nieuwsbrieven zult u ook nog de nodige informatie en, natuurlijk, oproepen tot deelname krijgen.
Nu ik toch het bestuur genoemd heb: het bestuur is dit winterseizoen voltallig, maar na de jaarvergadering in februari 2018 zijn er een paar leden aftredend en niet herkiesbaar. Iedereen die deze Fleurbringer ontvangt is liefhebber van planten en bloemen, en velen vinden het fijn dat er op tuingebied van alles wordt georganiseerd. Maar zijn er iets minder van gecharmeerd om lid te zijn van het bestuur. Het is duidelijk,wij willen graag nieuwe bestuursleden. En ja, het kost tijd, maar het levert ook wat op. Namelijk dat de vereniging G&B Drachten e.o. kan doorgaan met het organiseren van vele tuinactiviteiten. Samen de schouders eronder zou ik willen zeggen. Ik hoop velen van u te kunnen begroeten op één van onze vele activiteiten in de komende maanden.

Jan Galema

meer

15
Jan
Vergeten smaakmakers en paradijskorrels (Blik op de Tuin - 884)
10
Jan
VAN VERVAL TOT HOTEL