Activiteiten & Actueel

De Fleurbringer jan-feb 2019

Voorwoord

 Voor u ligt de laatste Fleurbringer van 2018. Alweer een tuinjaar dat we achter ons kunnen laten. Velen zullen de hete en vooral droge zomer niet gauw vergeten. Ik wens mezelf toe dat ik volgend jaar wat minder water hoef te geven dan ik dit jaar heb gedaan. 

Toch kunnen we stellen dat we als Groei en Bloei een goed jaar achter de rug hebben. Als altijd op de zaterdag voor Moederdag de gezellige Groenmarkt bij de Tropische Kas in Beetsterzwaag. In juni hebben we een succesvolle actie “tegel eruit, plant erin” gehad samen met de gemeente Smallingerland. Volgend jaar zal deze actie eerder in het jaar plaatsvinden namelijk op 23 maart.
De serie van zes weekenden in het kader van “Fryslân iepenet syn tunen” hebben over het algemeen tot voldoening geleid. Verbeteringen zullen we, waar mogelijk, komend jaar proberen aan te brengen, bijvoorbeeld door één open tuinen website voor alle Friese afdelingen, want we gaan zeker door met deze tuinbezichtigingen. De opgaven worden inmiddels verzameld.

De altijd heel goed bezochte voorjaars bloemschik-demonstratie zal op 16 maart plaatsvinden in Ureterp. Een nieuwe activiteit, ook in Ureterp, zal zijn het Noord Nederlands Bloemschik Evenement en wel op zaterdag 6 april. Dit wordt groots opgezet samen met de rayons Groningen en Drenthe. De bedoeling is dat 50 tot 60 deelnemers een bloemstuk gaan maken dat door een jury zal worden beoordeeld. Daarnaast zal er op die dag een bloemschik-demonstratie worden gegeven door een gerenommeerde bloemstylist. Meer informatie volgt in de volgende Fleurbringer.

Het aantal leden van onze afdelingen zit in de lift. Dat wil zeggen in een naar beneden en die gaat al een tijdje naar beneden. Dit is ook niet zo vreemd in de wetenschap dat de gemiddelde leeftijd van de leden hoog is. De afname in ledental zal zeker gaan afvlakken. Als voorzitter hoop ik dat dat geen jaren op zich laat wachten, sterker, dat er weer sprake zal zijn van meer leden. Ik wil een oproep aan een ieder doen om in zijn netwerk om zich heen te kijken of er mensen zijn die met een klein zetje lid willen worden van onze afdeling van Groei en Bloei. Leden maken de vereniging.

Tot slot, wens ik u namens het hele bestuur van Groei en Bloei afdeling Drachten e.o. fijne feestdagen een voorspoedig 2019 en, als fervent tuinliefhebber, natuurlijk ook een voorspoedig groeiend en bloeiend tuinleven. Jan Galema

meer

 

Initiates file download Initiates file downloadklik hier voor De Fleurbringer editie jan-feb 2019

 

klik hier voor het jaarprogramma 2018 - 2019

17
Sep
Plumeria: een kostbaar bezit - Blik op de Tuin no. 919
11
Sep
TOMATENOOGST