Drachten

ZAAIGROEP
De groep bestaat uit 11 leden.
In 2022 zijn we als zaai- en stekgroep 7 keer bijeen geweest, roulerend bij de leden thuis. Tijdens die bijeenkomsten delen we kennis op gebied van planten vermenigvuldigen en groot brengen. Daarnaast worden zelf gewonnen zaden geruild, en/of gezaaid.  De jonge opgekomen plantjes worden verspeend en gedeeld, wat dan nog over is kan op de Groenmarkt worden verkocht. Daarnaast stekken we planten en maken wortelstekken. Afgelopen jaar hebben we vier andere activiteiten ondernomen; planten verkoop op de Groenmarkt, stek workshop bij Arborealis in Wilhelminaoord en een uitje naar de Noordoostpolder om een tuin en een kwekerij te bezoeken.
Op verzoek van de Groei en Bloei is er een zaaiworkshop aangeboden. Hiervoor was slechts door 2 dames belangstelling. Afgelopen jaar hebben 3 leden hun lidmaatschap  van de zaaiclub opgezegd. De groepsgrootte is daarmee op dit moment zodanig dat er in deze groep voorlopig geen nieuwe leden nodig zijn.