Drachten

MAILADRES AFDELING: info@drachten.groei.nl

VOORZITTER: 
vacature

SECRETARIS: 
Marjon Lohmann
 

PENNINGMEESTER:  
Tineke Bootsma, 
Bankrekening: NL15 ABNA 0470 8429 46 t.n.v. KMTP afd. Drachten

EXCURSIES, PR EN GROENMARKT: 
Paulien van de Burgt
 

Bestuur ondersteunende activiteiten:

BLOEMSCHIKCURSUSSEN: 
Martje Borger

BLOEMSCHIKDEMONSTRATIES:
Minke Hoekstra

TUINREIZEN:
Gerrit en Jitske Bargerbos

WEBSITE en NIEUWSBRIEF:
Jan Galema
email: jangalema@gmail.com

LEDENADMINISTRATIE:
Susan Wijting