Drachten

VOORZITTER: 
vacature

SECRETARIS: 
Marjon Lohmann

PENNINGMEESTER:  
Tineke Bootsma
Tel. 06-28119391
Bankrekening: NL15 ABNA 0470 8429 46 t.n.v. KMTP afd. Drachten

EXCURSIES, PR EN VOORLICHTING: 
Paulien van de Burgt,
06-10448790

Bestuur ondersteunende activiteiten:

BLOEMSCHIKCURSUSSEN: 
Martje Borger

BLOEMSCHIKDEMONSTRATIES:
Minke Hoekstra

TUINREIZEN:
Gerrit en Jitske Bargerbos

WEBSITE:
Jan Galema

LEDENADMINISTRATIE:
Susan Wijting