Drachten

VOORZITTER: 
Jan Galema,
Tel. 06-15453687;

SECRETARIS: 
Atie Visser,
Tel. 06-13275340

PENNINGMEESTER:  
Gerrit Steendam
Tel. 06-27002857
Bankrekening: NL15 ABNA 0470 8429 46 t.n.v. KMTP afd. Drachten

BLOEMSCHIKKEN: 
Minke Hoekstra
Tel. 0512-342771; 

EXCURSIES, PR EN VOORLICHTING, LEDENADMINISTRATIE: 
vacature

Bestuur ondersteunende activiteiten:

WEBSITE:
Jan Galema, 
 Jan Galema

DE FLEURBRINGER:
Fleurbringer

Redactie Margot Witlox 
Opmaak Michèle Hillebrands