Drachten

Hanging Basket met Bloemen

Op vrijdagmiddag  26 april gaan we, bij voldoende deelname, een hanging basket met bloemen maken onder de vakkundige begeleiding van Susan Wijting. U kunt kiezen uit een hanging basket met pasteltinten of juist een een hanging basket met bonte kleuren. Van de basket kan de hele zomer genoten worden!

De locatie waar we de basket gaan maken is bij het informatiecentrum van de Wrottersploech: "de Zandige Wijk", Noordereind 20a, 9207 AL Drachten.
Aanvang van de workshop is om 14.00 uur.

Opgave voor 12 april. Betaling bij aanmelding op rekeningnummer NL15ABNA0470842946 t.n.v Afdeling Drachten van Koninklijke Maatschappij tuinbouw en plantkunde onder vermelding van “bloemenbasket”. Aanmelding graag melden via mailadres  tbootsma(at)pherder.nl  zodat we de mogelijkheid hebben contact op te nemen, indien dat om wat voor reden noodzakelijk zou zijn. Wilt u bij opgave vermelden welke keuze u heeft gemaakt: PASTEL of BONT

De prijs voor leden is € 15,- en voor niet-leden € 25,-.